CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tools Viet Pty Ltd và các tổ chức có liên quan như được định nghĩa trong Đạo luật Tập đoàn 2001 (Cth) (“Tools Viet”)  tôn trọng quyền riêng tư của các cá nhân và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn một cách tôn trọng và toàn vẹn. Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật”) đưa ra cách thức mà Tools Việt thu thập và xử lý Thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư năm 1988 (Cth). Total Việtcó quyền sửa đổi, theo quyết định riêng của mình, Chính sách Bảo mật này mà không cần thông báo.

1.  Thu thập thông tin cá nhân

1.1 Nói chung, bạn có thể giao dịch với Tools Việt một cách ẩn danh (tức là không cần xác định danh tính). Tuy nhiên, bằng cách thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây, bạn đồng ý với việc thu thập Thông tin Cá nhân của bạn bằng Tools Việt theo Chính sách Bảo mật này:

(a) Truy cập trang web của Tools Việt và cung cấp Thông tin Cá nhân của bạn;

(b) Tương tác hoặc theo dõi các phương tiện truyền thông xã hội do Tools Việt quản lý (chẳng hạn như Facebook, Twitter, YouTube hoặc Instagram);

(c) Đặt hàng qua cửa hàng, điện thoại hoặc trang web;

(d) Xin việc với Tools Việt;

(e) Gửi phản hồi, thắc mắc hoặc nhận xét về trang web;

(f) Cung cấp Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp các ưu đãi đặc biệt của Tools Việt hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do Tools Việt cung cấp, bao gồm cả bản tin;

(g) Ký kết thỏa thuận với Tools Việt; hoặc là

(h) Bất kỳ phương pháp thu thập nào khác được xác định bởi Tools Việt tại từng thời điểm.

1.2 Tools Việt có thể thu thập và lưu giữ những thông tin cá nhân sau (“Thông tin Cá nhân”):

(a) Tên, địa chỉ, điện thoại và/hoặc số fax và địa chỉ email;

(b) Số Công ty và/hoặc Số Doanh nghiệp(nếu được yêu cầu);

(c) Chi tiết về đơn đặt hàng của bạn;

(d) Địa chỉ IP;

(e) Chi tiết chương trình khách hàng thân thiết, giải thưởng hoặc quy đổi;

(f) Giấy phép lái xe hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và địa chỉ khác;

(f) Thông tin chi tiết về ngân hàng; và

(g) Mọi thông tin bổ sung được cung cấp cho Tools Việt, bao gồm mọi phản hồi, xếp hạng hoặc nhận xét do bạn đưa ra.

2. Sử dụng Thông tin Cá nhân

2.1 Tools Việt sử dụng Thông tin Cá nhân cho mục đích mà nó đã được chỉ định hoặc rõ ràng một cách hợp lý tại thời điểm Thông tin Cá nhân được thu thập. Thông tin Cá nhân có thể được sử dụng liên quan đến những việc sau:

(a) Cung cấp xác nhận đơn hàng;

(b) Xử lý và giao các đơn đặt hàng bao gồm cả phòng chống gian lận;

(c) Hỗ trợ việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Tools Việt hoặc các đơn vị liên quan, người bán, nhà thầu, đại lý và/hoặc nhân viên;

(d) Xử lý các đơn xin việc hoặc nhượng quyền và cung cấp thông tin liên quan về mặt này;

(e) Truyền đạt khuyến mại, thông tin tiếp thị hoặc các sự kiện đặc biệt;

(f) Trả lời phản hồi, xếp hạng, nhận xét, khiếu nại và thắc mắc; và

(g) Sử dụng cho các mục đích hành chính, tiếp thị, lập kế hoạch, đánh giá kết quả công việc, phát triển dịch vụ hoặc sản phẩm.

2.2 Bạn có thể tư vấn cho Tools Việt nếu bạn không muốn nhận bất kỳ khuyến mại, thông tin tiếp thị hoặc sự kiện đặc biệt nào từ Tools Việt.

3. Tiết lộ Thông tin Cá nhân

3.1 Khi thích hợp và được yêu cầu, Tools Việt có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn:

(a) Đối với các tổ chức Tools Việt liên quan khác, bao gồm cả công ty chuyển phát của nó;

(b) Gửi tới các nhà cung cấp, đại lý hoặc nhà thầu của Tools Việt có liên quan hoặc vì mục đích kinh doanh của Tools Việt;

(c) Khi luật pháp yêu cầu hoặc cho phép Tools Việt làm như vậy, đặc biệt là liên quan đến phòng chống gian lận; và

(d) Cho bất kỳ bên thứ ba nào khác được bạn thông báo vào thời điểm hoặc sau khi thu thập Thông tin Cá nhân của bạn, bao gồm cả người bán thực hiện dịch vụ cho bạn.

3.2 Tools Việt sẽ không tiết lộ Thông tin Cá nhân cho người nhận ở nước ngoài.

4. Truy cập, Bảo vệ và Hủy bỏ Thông tin Cá nhân

4.1 Theo  Đạo luật Quyền riêng tư 1988  (Cth), Tools Việt cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của bạn theo yêu cầu của bạn.

4.2 Tools Việt sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng Thông tin Cá nhân của bạn là chính xác, cập nhật và đầy đủ. Tuy nhiên, Tools Việt dựa vào việc bạn tư vấn về bất kỳ thay đổi hoặc sự không chính xác nào của Thông tin Cá nhân của bạn. Vui lòng thông báo cho Total Tools nếu bạn cho rằng bất kỳ Thông tin Cá nhân nào của bạn yêu cầu cập nhật hoặc chỉnh sửa.

4.3 Tools Việt sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn khỏi bị lạm dụng, can thiệp, mất mát, truy cập trái phép, sửa đổi hoặc tiết lộ (ngoài những quy định trong Chính sách Bảo mật).

4.4 Không thể đảm bảo việc truyền dữ liệu qua internet là an toàn 100%. Do đó, trong khi Tools Việt cố gắng bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, Tools Việt không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho Tools Việt qua internet và bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Sau khi Tools Việt nhận được thông báo của bạn, Tools Việt sẽ nỗ lực hết sức để cố gắng đảm bảo thông tin và bảo mật Thông tin Cá nhân trên cả hệ thống Tools Việt và trong khi chuyển tiếp giữa hệ thống của Tools Việt và các công ty cung cấp Tools Việt với các hệ thống khác nhau.

4.5 Tools Việt sẽ hủy bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào, ví dụ như giấy phép lái xe sau thời hạn 4 tháng.

5. Thủ tục Khiếu nại

5.1 Nếu bạn muốn khiếu nại về việc vi phạm Chính sách quyền riêng tư hoặc  Đạo luật về quyền riêng tư 1988  (Cth) của Tools Việt, vui lòng gửi khiếu nại đến người điều phối chính sách quyền riêng tư của Tools Việt (“Người điều phối”) tại [email protected] Điều phối viên sẽ điều tra khiếu nại của bạn và xác định cách giải quyết.

5.2 Nếu bạn không được hài lòng với cách đơn khiếu nại của bạn đã được xử lý hoặc được xác định, bạn có thể liên hệ với Tools Việt hoặc cách khác.

Danh mục

Gọi ngay 0932 405 700
Chat với chúng tôi qua zalo