CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ ĐƠN HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA TOOLS VIỆT

LOẠI TRỪ TRẢ HÀNG TRONG 30 NGÀY

Các sản phẩm đặt hàng đặc biệt không được áp dụng chính sách đổi trả hàng trong 30 ngày. Không thể trả lại các mặt hàng cần đặt hàng lại từ nhà cung cấp để đổi ý. Điều này không ảnh hưởng đến quyền khách hàng được trả lại dưới sự đảm bảo của người tiêu dùng. 

BẢO ĐẢM NGƯỜI TIÊU DÙNG

Nếu bạn cho rằng một mặt hàng bị lỗi, bạn có thể có quyền được sửa chữa theo Luật Người tiêu dùng. Luật Người tiêu dùng thừa nhận rằng khoảng thời gian liên quan có thể thay đổi theo sản phẩm (hoặc dịch vụ) tùy thuộc vào bản chất của hàng hóa (hoặc dịch vụ), giá thanh toán và bất kỳ tuyên bố nào về hàng hóa (hoặc dịch vụ).

Khi bạn cho rằng một mặt hàng bị lỗi, chúng tôi có thể phải gửi hàng hóa của bạn đến nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của họ để được đánh giá trong một khoảng thời gian hợp lý. Nếu có hỏng hóc lớn đối với mặt hàng, bạn có thể chọn hoàn lại tiền, đổi hoặc sửa chữa. Nếu hư hỏng nhỏ, chúng tôi sẽ sửa chữa mặt hàng (hoặc, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể thay thế mặt hàng) trong một thời gian hợp lý.

Khi một mặt hàng bị hư hỏng do sử dụng sai mục đích hoặc sử dụng không bình thường, Tools Việt không thể hoàn lại tiền, trao đổi hoặc sửa chữa.

Tools Việt yêu cầu bằng chứng mua hàng thỏa đáng trước khi cung cấp biện pháp khắc phục theo Luật Người tiêu dùng.

BỊ HƯ HỎNG TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN

Vui lòng không ký nhận hàng hóa bị hư hỏng rõ ràng. Nếu hư hỏng chỉ được tìm thấy khi mở gói thì vui lòng liên hệ với cửa hàng đã hoàn thành đơn đặt hàng của bạn càng sớm càng tốt. Chi tiết liên hệ của cửa hàng có thể được tìm thấy trong email xác nhận đơn đặt hàng của bạn. Sau đó, họ sẽ sắp xếp để thu hàng và hoàn lại tiền hoặc gửi hàng thay thế cho bạn. Ngoài ra, vui lòng mang các mặt hàng đến cửa hàng gần nhất của bạn để họ có thể giúp bạn.

KHÔNG ĐÚNG NHƯ MẶT HÀNG ĐƯỢC QUẢNG CÁO/KHÔNG CHÍNH XÁC

Nếu đơn đặt hàng của bạn đến nơi và không phải như những gì bạn đã đặt, vui lòng liên hệ với cửa hàng mà đơn đặt hàng đến hoặc với nhóm hỗ trợ trực tuyến tại  hotro@toolsviet.com

SẢN PHẨM BỊ LỖI

Vui lòng liên hệ với cửa hàng đã hoàn thành đơn đặt hàng của bạn. Chi tiết liên hệ của cửa hàng có thể được tìm thấy trong email xác nhận đơn đặt hàng của bạn. Cửa hàng sẽ cần đánh giá xem lỗi đó là lỗi chính hay lỗi nhỏ và sẽ sắp xếp để sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế. Một số nhà sản xuất yêu cầu chúng tôi gửi các hạng mục lỗi để họ đánh giá trước khi chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một sản phẩm thay thế.

THAY ĐỔI TƯ DUY

Thay đổi tâm trí của bạn? Đừng lo lắng. Bạn có 30 ngày để đưa đơn đặt hàng trở lại cửa hàng mà đơn đặt hàng đã được gửi từ đó và với điều kiện là đơn đặt hàng chưa được sử dụng, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn trừ đi chi phí vận chuyển.

BIÊN NHẬN HỢP LỆ

Cần có bản sao biên lai mua hàng tại cửa hàng hoặc email xác nhận đơn đặt hàng trực tuyến cho bất kỳ trường hợp trả hàng nào. Nếu trả lại sản phẩm của bạn để lưu trữ, vui lòng đảm bảo bạn mang theo một bản sao.

Danh mục