Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

Thiết bị thí nghiệm trong phòng lab là các công cụ, máy móc, hoặc trang thiết bị được sử dụng để thực hiện các thí nghiệm khoa học, nghiên cứu, và kiểm tra trong môi trường phòng thí nghiệm. Các thiết bị này bao gồm những vật dụng và máy móc đặc biệt được thiết kế để giúp nhà nghiên cứu và những người làm việc trong phòng lab thu thập dữ liệu và thông tin chính xác về các hiện tượng khoa học.

Dưới đây là một số ví dụ về các thiết bị thí nghiệm thường thấy trong phòng lab:

  1. Máy sắc ký lỏng (HPLC): Dùng để phân tích và tách các hợp chất trong mẫu bằng cách sử dụng cột sắc ký và pha động lỏng.
  2. Máy khromat cột (GC): Sử dụng để phân tích và tách các hợp chất hữu cơ trong mẫu bằng cách sử dụng cột sắc ký khí.
  3. Máy phổ tử ngoại-quang (UV-Vis): Được dùng để xác định nồng độ và tính chất của các hợp chất dựa trên khả năng hấp thụ ánh sáng UV-Vis.
  4. Máy phổ phân tử (Mass spectrometer): Sử dụng để xác định khối lượng phân tử và cấu trúc của các hợp chất hữu cơ và vô cơ.
  5. Máy ly tâm: Dùng để tách các thành phần khác nhau trong mẫu dựa trên lực ly tâm.
  6. Bình thủy tinh và ống nghiệm: Dùng để chứa và pha trộn các dung dịch và mẫu thử.
  7. Máy đo pH: Được sử dụng để xác định độ acid hoặc bazơ của dung dịch.
  8. Máy lyophilization (máy đông khô): Dùng để loại bỏ nước từ mẫu bằng quá trình đông khô.
  9. Máy phân tích phổ hạt (Particle size analyzer): Sử dụng để đo kích thước và phân phối kích thước của các hạt trong mẫu.
  10. Thiết bị an toàn: Gồm áo lab, găng tay, mắt kính, và khẩu trang để bảo vệ người làm việc khỏi nguy cơ tiếp xúc với chất độc hại và tác nhân gây hại khác.

Các thiết bị thí nghiệm này đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, và phát triển công nghệ trong nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ khác nhau.

Hiện chưa có sản phẩn nào trong mục này. Vui lòng chọn sản phẩm khác!

Liên hệ