Cân điện tử

Cân điện tử là một loại thiết bị dùng để đo lường trọng lượng của các vật phẩm bằng cách sử dụng nguyên tắc cơ điện tử. Thay vì sử dụng hệ thống cơ học truyền thống như cân đò, cân điện tử sử dụng một tấm cảm biến (thường là cảm biến tải) để chuyển đổi trọng lượng thành tín hiệu điện tử.

Khi bạn đặt một vật phẩm lên trên cân điện tử, tấm cảm biến sẽ uốn cong một chút dưới tác động của trọng lượng. Sự uốn cong này sẽ thay đổi điện trở của cảm biến, và điều này được đo bằng một bộ chuyển đổi điện tử. Kết quả đo được hiển thị trên màn hình số của cân, cho biết trọng lượng của vật phẩm với độ chính xác cao.

Cân điện tử thường được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ phòng thí nghiệm đến ngành công nghiệp thực phẩm, vì nó cung cấp sự chính xác và hiệu suất nhanh trong việc đo lường trọng lượng.

Khác biệt giữa cân điện tử và cân phân tích nằm ở mức độ độ chính xác, độ nhạy và ứng dụng chính. Dưới đây là các điểm khác biệt chính giữa cân điện tửcân phân tích:

 1. Độ chính xác:
  • Cân điện tử: Cân điện tử thường có độ chính xác tốt, nhưng không đạt được mức độ chính xác cao như cân phân tích.
  • Cân phân tích: Cân phân tích được thiết kế đặc biệt để đo lường với độ chính xác cực cao. Chúng có khả năng đo đến các đơn vị nhỏ, thậm chí là đơn vị chục phần triệu hoặc chục phần tỷ.
 2. Độ nhạy:
  • Cân điện tử: Cân điện tử có độ nhạy tương đối thấp, nghĩa là chúng thường không phù hợp để đo lường các mẫu có trọng lượng rất nhỏ.
  • Cân phân tích: Cân phân tích có độ nhạy cao, cho phép đo lường các mẫu nhỏ và nhẹ mà không gặp khó khăn.
 3. Ứng dụng chính:
  • Cân điện tử: Cân điện tử thường được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ phòng thí nghiệm đến ngành công nghiệp thực phẩm. Chúng phù hợp cho việc đo lường tổng quan trọng lượng vật phẩm.
  • Cân phân tích: Cân phân tích được ưu tiên trong các ứng dụng yêu cầu độ chính xác vượt trội và đo lường các mẫu có trọng lượng rất nhỏ, như phân tích hóa học hoặc kiểm tra chất lượng dược phẩm.
 4. Bảo quản và môi trường làm việc:
  • Cân điện tử: Cân điện tử thường không yêu cầu môi trường làm việc đặc biệt và có thể được sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau.
  • Cân phân tích: Cân phân tích yêu cầu môi trường làm việc ổn định hơn để đảm bảo độ chính xác cao. Chúng thường được đặt trong môi trường chống rung và hạn chế dao động.

Tóm lại, cân điện tử và cân phân tích đều có độ chính xác tốt, nhưng cân phân tích được thiết kế đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đo lường cực kỳ chính xác và nhạy, đặc biệt trong các ứng dụng phân tích và nghiên cứu yêu cầu độ chính xác cao.

Liên hệ