Máy đo đa chỉ tiêu

Máy đo đa chỉ tiêu là một thiết bị được sử dụng để đo và kiểm tra nhiều chỉ tiêu hoặc thông số khác nhau trong các ứng dụng khác nhau. Các chỉ tiêu này có thể là nhiệt độ, độ pH, độ dẫn điện, oxy hòa tan, và nhiều thông số khác tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Máy đo đa chỉ tiêu thường được sử dụng trong các lĩnh vực như môi trường, công nghiệp thực phẩm, y học, và nhiều ứng dụng khoa học khác để đảm bảo rằng các thông số quan trọng đều được đo và giám sát một cách chính xác.

Có nhiều loại máy đo đa chỉ tiêu khác nhau, tùy thuộc vào các chỉ tiêu cụ thể mà bạn muốn đo và mục đích sử dụng. Dưới đây là một số loại máy đo đa chỉ tiêu phổ biến và đặc điểm chúng:

 1. Máy đo đa chỉ tiêu cho môi trường:
  • Máy đo đa chỉ tiêu nước: Đo các chỉ tiêu như độ pH, độ dẫn điện, nồng độ oxy hòa tan, và các chất phân tích khác trong nước.
  • Máy đo đa chỉ tiêu không khí: Đo chất lượng không khí, bao gồm độ ẩm, nồng độ khí độc hại, và bụi PM2.5 và PM10.
 2. Máy đo đa chỉ tiêu y học:
  • Máy đo đa chỉ tiêu máu: Đo các chỉ tiêu trong máu như đường huyết, nồng độ oxi trong máu, và các chỉ số máu khác.
  • Máy đo đa chỉ tiêu dược phẩm: Sử dụng để kiểm tra chất lượng và hàm lượng các thành phần trong dược phẩm và hóa chất y tế.
 3. Máy đo đa chỉ tiêu trong công nghiệp thực phẩm:
  • Máy đo đa chỉ tiêu thực phẩm: Đo độ đường, độ béo, nồng độ protein, và các thông số khác trong thực phẩm để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.
 4. Máy đo đa chỉ tiêu trong nghiên cứu khoa học:
  • Máy đo đa chỉ tiêu phổ học: Sử dụng để phân tích các dãy phổ của các hợp chất, giúp xác định thành phần hóa học của mẫu.
  • Máy đo đa chỉ tiêu khí quyển: Đo các thông số như nồng độ khí nhà kính, ozon, và các chất gây ô nhiễm trong không khí.

Đặc điểm chung của các loại máy đo đa chỉ tiêu là khả năng đo nhiều thông số khác nhau trong một lần đo và tính chính xác cao. Tùy thuộc vào loại máy và ứng dụng cụ thể, chúng có thể được thiết kế để hoạt động tự động hoặc cần sự can thiệp của người sử dụng.

Hiện chưa có sản phẩn nào trong mục này. Vui lòng chọn sản phẩm khác!

Liên hệ