Máy quang phổ

Máy quang phổ hay Máy đo quang phổ là một thiết bị được sử dụng để phân tích và đo lường quang phổ của các tín hiệu sáng hoặc sóng elektromagnet (EM) trong khoảng từ tia X, tia tử ngoại (UV), tia cận hồng ngoại (IR), đến quang phổ visible và cả sóng radio. Máy đo quang phổ có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như hóa học phân tích, viễn thám, y học, và nghiên cứu khoa học.

Thiết bị này hoạt động bằng cách phân tích quang phổ của tín hiệu đầu vào để xác định các thành phần cấu tạo và tính chất của chất liệu hoặc nguồn phát tín hiệu. Các loại máy đo quang phổ phổ biến bao gồm máy quang phổ hấp thụ, máy quang phổ phát xạ, máy quang phổ phân tán, và nhiều thiết bị khác tùy thuộc vào mục đích cụ thể của ứng dụng.

Các máy đo quang phổ thường sử dụng các cảm biến quang học và công nghệ phân tích để thu thập và xử lý dữ liệu quang phổ, giúp những người sử dụng hiểu rõ hơn về tính chất của các mẫu hoặc tín hiệu được nghiên cứu.

Có nhiều loại máy đo quang phổ khác nhau, mỗi loại phục vụ cho mục đích và ứng dụng cụ thể. Dưới đây là một số loại máy đo quang phổ phổ biến:

  1. Máy Quang Phổ Hấp Thụ (UV-Vis): Sử dụng để đo lường khả năng hấp thụ của các chất trong khoảng tia tử ngoại (UV) và quang phổ visible. Thường được sử dụng trong lĩnh vực hóa học, sinh học, và phân tích thực phẩm.
  2. Máy Quang Phổ Phát Xạ: Sử dụng để xác định thành phần của một mẫu bằng cách đo lường các tia X hoặc tia gamma phát ra sau khi mẫu được đánh bóng bằng tia X hoặc tia gamma.
  3. Máy Quang Phổ Phân Tán: Được sử dụng để xác định kích thước và phân bố kích thước của các hạt phân tán trong mẫu, thường là các hạt rắn hoặc hạt lỏng trong dung dịch.
  4. Máy Quang Phổ Cực Tím-Visible (FT-UV-Vis): Sử dụng nguyên tắc của phân tích Fourier để đo lường quang phổ ở khoảng tia tử ngoại và quang phổ visible. Thường được sử dụng trong nghiên cứu vật lý và hóa học.
  5. Máy Quang Phổ Hồng Ngoại (FTIR): Được sử dụng để nghiên cứu các chất tổ hợp hóa học bằng cách đo lường quang phổ ở khoảng tia cận hồng ngoại. Rất hữu ích trong việc xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất hữu cơ và không hữu cơ.
  6. Máy Quang Phổ Từ Trường Hạt Nhân (NMR): Sử dụng trong phân tích cấu trúc phân tử của các hợp chất hóa học bằng cách đo lường tương tác từ trường từ nhân tử của nhân tử hạt nhân trong mẫu.
  7. Máy Quang Phổ Khí Quyển: Được sử dụng để nghiên cứu thành phần của không khí và các khí thải trong môi trường.
  8. Máy Quang Phổ Phân Cực: Sử dụng để xác định cấu trúc và tính chất điện hóa của các chất lỏng, bao gồm các dung dịch điện li và các hợp chất hữu cơ.

Những loại máy đo quang phổ này có sự đa dạng trong các ứng dụng nghiên cứu, công nghiệp, y học và nhiều lĩnh vực khác để giúp xác định tính chất và thành phần của các mẫu khác nhau.

Hiện chưa có sản phẩn nào trong mục này. Vui lòng chọn sản phẩm khác!

Liên hệ