Đầu tip pipet

Đầu tip pipet là một phần quan trọng của pipet, được sử dụng trong nhiều ứng dụng thí nghiệm, đặc biệt là trong lĩnh vực hóa học và sinh học. Đầu tip pipet thường là những ống nhỏ, thường được làm từ nhựa trong suốt hoặc thủy tinh, và có nhiều kích thước khác nhau để phù hợp với các nhu cầu cụ thể.

Khi sử dụng pipet, đầu tip pipet được gắn vào đầu của pipet để hút và chuyển chất lỏng. Điều này đảm bảo tính chính xác và độ lặp lại trong quá trình đo và truyền chất lỏng. Sau khi sử dụng, đầu tip pipet thường phải được thay mới để đảm bảo sự sạch sẽ và tránh nhiễm khuẩn.

Đầu tip pipet đóng một vai trò quan trọng trong các phòng thí nghiệm và nghiên cứu, nơi độ chính xác và độ lặp lại trong việc đo và truyền chất lỏng là rất quan trọng để đảm bảo kết quả thí nghiệm chính xác và đáng tin cậy.

Hiện chưa có sản phẩn nào trong mục này. Vui lòng chọn sản phẩm khác!

Liên hệ