Đầu dò dòng điện

Đầu dò dòng điện là một thiết bị được sử dụng để phát hiện và đo lường dòng điện trong mạch điện. Nó thường được sử dụng để kiểm tra dòng điện trong các hệ thống điện như trong công nghiệp, trong các ứng dụng công nghệ thông tin, hoặc trong các thiết bị điện tử. Đầu dò dòng điện có thể hoạt động dựa trên nhiều nguyên lý khác nhau, bao gồm hiệu ứng từ, hiệu ứng Hall, hoặc sự biến đổi của dòng điện thành một tín hiệu điện áp hoặc tín hiệu số để có thể đo lường và kiểm tra dòng điện một cách chính xác.

Liên hệ