Bộ phản ứng COD

Bộ phản ứng COD là một thiết bị quan trọng trong quá trình xác định hàm lượng COD (Chemical Oxygen Demand) trong một mẫu nước. Bộ phản ứng này thường được sử dụng trong phân tích môi trường để đo lượng các hợp chất hữu cơ có trong nước, giúp đánh giá mức độ ô nhiễm hữu cơ trong môi trường nước.

Bộ phản ứng COD thường bao gồm các thành phần cơ bản sau:

  1. Máy sấy ấm: Dùng để nhiệt kế mẫu nước nhanh chóng và đồng đều, giúp các hợp chất hữu cơ trong mẫu bị oxi hóa.
  2. Hóa chất oxi hóa: Bao gồm các hóa chất như dung dịch K2Cr2O7 hoặc KMnO4, được thêm vào mẫu nước để oxi hóa các hợp chất hữu cơ.
  3. Máy nghiền: Có thể được sử dụng để nghiền mẫu nước, đặc biệt là trong trường hợp mẫu chứa các hợp chất hữu cơ cấu trúc phức tạp.
  4. Máy nhiệt động học: Dùng để đo nhiệt độ và theo dõi quá trình oxi hóa trong mẫu nước.
  5. Máy đo dung dịch sau phản ứng: Được sử dụng để đo hàm lượng oxy còn lại sau quá trình oxi hóa. Sự thay đổi trong hàm lượng oxy sẽ được sử dụng để tính toán hàm lượng COD trong mẫu.

Bộ phản ứng COD giúp xác định mức độ ô nhiễm hữu cơ trong nước, điều này quan trọng trong việc theo dõi và đánh giá chất lượng nước trong môi trường và trong quá trình xử lý nước để đảm bảo rằng nước được xử lý một cách hiệu quả và an toàn cho sức khỏe con người và môi trường.

Hiện chưa có sản phẩn nào trong mục này. Vui lòng chọn sản phẩm khác!

Liên hệ