Tủ vi khí hậu

Tủ vi khí hậu là thiết bị được sử dụng trong phòng thí nghiệm để tạo ra môi trường điều kiện kiểm soát được, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng, phục vụ cho việc bảo quản và thử nghiệm các mẫu vật, dụng cụ hoặc hóa chất.

Tính năng và đặc điểm của tủ vi khí hậu bao gồm:

  1. Điều khiển nhiệt độ và độ ẩm: Tủ có khả năng điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm theo yêu cầu cụ thể để duy trì điều kiện lưu trữ hoặc thử nghiệm tốt nhất cho các mẫu vật.
  2. Ánh sáng điều chỉnh được: Có thể điều chỉnh ánh sáng để mô phỏng các điều kiện ánh sáng tự nhiên hoặc tạo điều kiện kiểm soát để nghiên cứu tác động của ánh sáng lên các mẫu vật.
  3. Bộ lọc không khí: Tủ thường được trang bị hệ thống lọc không khí để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn, đảm bảo môi trường bên trong được duy trì sạch sẽ.
  4. Kiểm soát khí CO2: Trong trường hợp cần thiết, tủ vi khí hậu có thể kiểm soát lượng khí CO2 để mô phỏng điều kiện sinh thái cụ thể.

Các loại tủ vi khí hậu phổ biến trong phòng thí nghiệm bao gồm:

  1. Tủ vi khí hậu nhiệt độ và độ ẩm cố định: Cung cấp điều kiện ổn định về nhiệt độ và độ ẩm cho việc lưu trữ mẫu vật nhạy cảm.
  2. Tủ vi khí hậu ánh sáng điều chỉnh được: Cho phép điều chỉnh ánh sáng để nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng lên các mẫu vật.
  3. Tủ vi khí hậu CO2 kiểm soát: Được sử dụng cho các nghiên cứu liên quan đến sinh thái, cây trồng hoặc vi khuẩn cần kiểm soát lượng khí CO2.

Những tủ này cung cấp môi trường kiểm soát chặt chẽ để phục vụ cho các yêu cầu thí nghiệm và bảo quản mẫu vật trong phòng thí nghiệm một cách hiệu quả nhất.

Liên hệ