Máy đo BOD và hô hấp

Máy đo BODRespirometers được thiết kế để đo lường sự tiêu thụ oxy hoặc sản xuất khí CO2 của vi sinh vật trong mẫu nước. BOD, hoặc Biochemical Oxygen Demand, là chỉ số đo lường lượng oxy cần thiết cho vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ trong nước. Hệ thống này giúp đánh giá mức độ ô nhiễm hữu cơ và khả năng phân hủy của một mẫu nước.

Respirometers đo lường sự thay đổi trong lượng oxy hoặc khí CO2 trong môi trường để theo dõi hoạt động hô hấp của vi sinh vật. Chúng có thể được sử dụng để kiểm tra sự phân hủy sinh học của vật liệu hoặc để đánh giá các quá trình hô hấp khí trong môi trường nước hoặc không khí.

Cả hai hệ thống này đều quan trọng trong việc đánh giá chất lượng nước, môi trường sống và quá trình phân hủy của các chất hữu cơ, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng để đánh giá và quản lý tài nguyên nước.

Hiện chưa có sản phẩn nào trong mục này. Vui lòng chọn sản phẩm khác!

Liên hệ