Bơm định lượng

Bơm định lượng là loại bơm được thiết kế để chuyển đổi chất lỏng thành các lượng cố định, xác định và chính xác thông qua việc điều chỉnh lưu lượng và áp suất. Chúng thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm để cung cấp chất lỏng với độ chính xác cao cho các quá trình đo lường, pha loãng hoặc truyền chất.

Đặc điểm của bơm định lượng thường bao gồm khả năng điều chỉnh lưu lượng chất lỏng theo ý muốn, độ chính xác cao trong việc cấp chất lỏng theo các lượng nhất định, cũng như khả năng làm việc với các loại chất lỏng khác nhau mà không làm thay đổi tính chất của chúng. Chúng có thể được điều khiển bằng cách sử dụng các thiết bị điều khiển kỹ thuật số hoặc cơ khí để cung cấp sự chính xác trong quá trình chuyển đổi và phân phối chất lỏng.

Hiện chưa có sản phẩn nào trong mục này. Vui lòng chọn sản phẩm khác!

Liên hệ