Đồng hồ chỉ thị pha

Đồng hồ chỉ thị pha là một thiết bị được sử dụng để theo dõi và hiển thị thông tin về pha của một hệ thống điện thế ba pha. Điện thế ba pha thường được sử dụng trong các hệ thống điện công nghiệp và là một cách hiệu quả để vận chuyển điện năng.

Đồng hồ chỉ thị pha thường có ba kim chỉ, mỗi kim chỉ một pha của hệ thống: pha A, pha B và pha C. Chúng có thể sử dụng để đo góc pha giữa các pha hoặc để theo dõi điện áp và dòng điện trên từng pha riêng lẻ. Điều này rất hữu ích để kiểm tra cân bằng tải và đảm bảo rằng hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.

Đồng hồ chỉ thị pha thường được sử dụng trong các tình huống cần giám sát và điều khiển hệ thống điện ba pha, như trong các nhà máy sản xuất hoặc trong hệ thống phân phối điện công nghiệp.

Liên hệ