Máy đo độ đục

Máy đo độ đục là một thiết bị đo độ đục của dung dịch. Thiết bị này thường có một nguồn sáng và cảm biến để đo lường mức độ phản xạ hoặc phân tán của ánh sáng khi đi qua mẫu dung dịch.

Máy đo độ đục có một số tính năng và vai trò quan trọng:

  1. Đo lường độ đục: Turbidimeter đo lường độ đục của dung dịch thông qua việc đánh giá mức độ phản xạ hoặc phân tán ánh sáng. Điều này giúp xác định sự có mặt của các hạt rắn, vi khuẩn, hay tạp chất trong dung dịch.
  2. Kiểm tra chất lượng nước: Trong lĩnh vực môi trường và cấp nước, turbidimeter được sử dụng để đo lường chất lượng nước, đặc biệt là để xác định mức độ sạch của nước.
  3. Kiểm soát quá trình sản xuất: Trong các ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và hóa chất, turbidimeter được sử dụng để kiểm tra và kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.
  4. Nghiên cứu và phân tích khoa học: Trong phòng thí nghiệm, turbidimeter đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu các dung dịch, xác định tính chất của chúng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến độ đục.

Tóm lại, Máy đo độ đục không chỉ đo độ đục của dung dịch mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm tra chất lượng, kiểm soát quá trình sản xuất và nghiên cứu khoa học trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hiện chưa có sản phẩn nào trong mục này. Vui lòng chọn sản phẩm khác!

Liên hệ